Nemzetközi irányelvek a gyerekkórházi ellátással kapcsolatban

Nemzetközi irányelvek a gyerekkórházi ellátással kapcsolatban

Az EACH (European Association for Children in Hospital – Európai Szervezet a Kórházban Kezelt Gyermekekért) egy olyan ernyőszervezet, amely összefogja mindazokat a társaságokat, amelyek felelősséget éreznek a gyermekek jólétéért kórházi tartózkodásuk során, illetve az azt megelőző és követő időszakban. Eddig 22 európai ország és Japán csatlakozott hozzá. Az EACH CHARTA tíz pontban foglalja össze a nemzetközi irányelveket a gyerekkórházi ellátásra vonatkozóan.
1.cikk: Gyermek csak akkor kerüljön kórházba, ha olyan ellátásra van szüksége, amely otthon vagy nappali kórház keretein belül nem biztosítható.
2.cikk: A gyermek joga, hogy szülei vagy a szüleit helyettesítő személyek vele lehessenek a kórházi tartózkodás egész ideje alatt.
3. cikk: Elhelyezést kell felajánlani minden szülőnek és ösztönözni kell ennek igénybevételét. Nem lehet a szülőket további kiadásokkal vagy a bevételeik csökkentésével terhelni. A szülőket tájékoztatni kell az osztály napirendjéről, és biztatni kell őket az aktív részvételre.
4. cikk: A gyermekeknek és szüleiknek egyaránt joguk van a koruknak és értelmüknek megfelelő tájékoztatáshoz.
5. cikk: A gyermekek és szüleik joga, hogy kellő információ birtokában részt vehessenek minden, egészségügyi ellátásukkal kapcsolatos döntésben. Minden gyermeket óvni kell a felesleges vizsgálatoktól és kezelésektől.
6. cikk: Gyermeket azonos szükségletekkel rendelkező gyermekekkel kell együtt ápolni és nem szabad őket felnőtt kórteremben elhelyezni. Ne legyen a látogatók életkorára vonatkozó korlátozás.
7. cikk: A gyermeknek lehetőséget kell biztosítani az életkoruknak és állapotuknak megfelelő játékhoz, kikapcsolódáshoz és tanuláshoz, ehhez megfelelően tervezett, berendezett és felszerelt környezetre, és hozzáértő személyzetre van szükség.
8. cikk: Olyan speciálisan képzett személyzet foglalkozzon a gyermekekkel, akik tisztában vannak fizikai, érzelmi és fejlődési szükségleteikkel, és tudják hogyan viszonyuljanak hozzájuk és családjaikhoz.
9. cikk: A kezelés során biztosítani kell az állandóságot.
10. cikk: A gyermekeket tapintattal és megértéssel kell kezelni és a magánéletüket tiszteletben kell tartani.

Forrás:itt

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések